Kunngjøring

Presisering knyttet til definisjonen av små bryggerier (småskalabryggerier)

  • Publisert:

Fra og med 1. juli 2019 ble ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier, utvidet fra å gjelde øl med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent, til all gjæret alkoholholdig drikk i samme intervall. Vi ser behov for å presisere at definisjonen av små bryggerier ikke ble endret ved nevnte forskriftsendring.

Definisjonen av små bryggerier i særavgiftsforskriften § 3-2-3 kan oppfattes som at det med "500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk" kun menes gjæret alkoholholdig drikk i intervallet 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent.

Dette er ikke korrekt. I vurderingen av produksjonskravet på 500 000 liter skal all gjæret alkoholholdig drikk tas i betraktning. Produksjonskravet er ikke begrenset til gjæret alkoholholdig drikk i intervallet 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent.

Finansdepartementet jobber med presisering av ordlyden i særavgiftsforskriften § 3-2-3.

Skattedirektoratet vil også endre sin kommentar til bestemmelsen i avgiftsrundskrivet vedrørende avgift på alkohol. 

Endringene antas å bli tilgjengelig på skatteetaten.no fra rundt 1. januar 2020.