Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på drikkevareemballasje

Det er avgift på drikkevareemballasje som inneholder en drikkevare. Det er to typer avgifter på drikkevareemballasje: miljøavgift og grunnavgift. Avgiften blir beregnet per emballasjeenhet.

Sats for 2022

Miljøavgift

Glass og metall  

6,28 kroner per enhet 

Plast  

3,80 kroner per enhet 

Kartong og papp 

1,55 kroner per enhet 

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Grunnavgift

Grunnavgiften skal betales hvis emballasjen ikke brukes om igjen i sin opprinnelige form. Avgiftssatsen er:

Grunnavgift på engangsemballasje  1,29 kr

Se satser for tidligere år

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Det må oppnås en returandel på minimum 25 prosent  for å få redusert sats. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Fritak fra miljø- og grunnavgift

Det er fritak for miljøavgift for emballasje som brukes til:

  • Drikkevarer i pulverform
  • Morsmelkerstatning

Det er ikke grunnavgift på engangsemballasje som inneholder:

  • Melk og melkeprodukter
  • Drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentratet av dette
  • Varer i pulverform
  • Korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter
  • Morsmelkerstatning

Gi bort til veldedige formål

Produsenter og importører kan gi bort varer til mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Alkoholfrie drikkevarer:

  • Virksomheter som importerer alkoholfrie drikkevarer, kan velge å registreres som avgiftspliktig for drikkevareemballasjen. Det er ikke avgift på alkoholfrie drikkevarer.
  • Virksomheter som produserer alkoholfrie drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig for drikkevareemballasje. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Alkoholholdige drikkevarer:

  • Virksomheter som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet både for drikkevareemballasjen og for drikkevaren

Rettskilder

Se avgiftsrundskriv og andre rettskilder om: