Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Du skal som hovedregel registrere virksomheten for å kunne rapportere og betale særavgifter.

Her får du svar på om din virksomhet skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet eller bruker. Du får også vite hvordan du registrerer virksomheten og hva du må opplyse om eller dokumentere.