Electrical power tax

A tax is levied on all electric power supplied in Norway, including power supplied free of charge and power distribution companies or generators use for internal purposes.

Among other things, the rate covers power supplied to households, non-industrial commercial activity and administrative buildings in the industrial manufacturing sector.

A reduced tax rate applies to electrical power that is supplied:

 • to the industrial manufacturing and mining sectors
 • for use in the generation of district heating
 • to all commercial activity in Finnmark and certain municipalities in Nord-Troms
 • to data centres with an output in excess of 0.5 MW
 • to commercial vessels

Exemptions from the electrical power tax

Exemptions apply for power supplied to:

 • certain power-intensive processes,
 • commercial greenhouses,
 • propulsion of means of transport that run on rails, and
 • households and public administration in certain municipalities in Nord-Troms and Finnmark

Alminnelig sats, januar - mars 2022

  8,91 øre per kWh 

Alminnelig sats, april - desember 2022

15,41 øre per kWh 

Redusert sats 

0,546 øre per kWh 

Se satser for tidligere år

Den reduserte satsen er 0,546 øre per kWh.

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres

 • til industri- og bergverksproduksjon
 • til produksjon av fjernvarme
 • all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke
 • datasentre med uttak over 0,5 MW
 • til skip i næring
 • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Det er fritak på kraft blant annet levert til:

 • visse kraftintensive prosesser
 • veksthusnæringen
 • fremdrift av skinnegående transportmiddel
 • husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke

Fra 1. juli 2022 er det innført avgift på elektrisk kraft produsert i landbaserte vindkraftverk. Les mer om avgift på landbasert vindkraft.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Virksomhet som transporterer elektrisk kraft til forbruker eller som produserer elektrisk kraft, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leverer kraft direkte til sluttbruker og produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak, trenger ikke å registrere virksomheten. 

Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk.

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere: