Avgift på elektrisk kraft

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Sats for 2022

Alminnelig sats, januar - mars 2022

  8,91 øre per kWh 

Alminnelig sats, april - desember 2022

15,41 øre per kWh 

Redusert sats 

0,546 øre per kWh 

Se satser for tidligere år

Satsen omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring
  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Fritak fra avgiften på elektrisk kraft

Det er fritak på kraft blant annet levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Virksomhet som transporterer elektrisk kraft til forbruker eller som produserer elektrisk kraft, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leverer kraft direkte til sluttbruker og produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak, trenger ikke å registrere virksomheten. 

Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk.