Elektrisk kraft

Her finner du rettskilder om elektrisk kraft. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Elektrisk kraft

 1. Elektrisk kraft 2023

 2. Endring i særavgiftsforskriften § 2-9 - kodifisering av vilkår for å kunne motta offentlig støtte (statsstøtte) i samsvar med gruppeunntaksforordningen (GBER)

 3. Elektrisk kraft – fritak for fornybar energi som brukes på samme eiendom

 4. Elektrisk kraft 2022

 5. Elektrisk kraft 2021

 6. Avgift på elektrisk kraft – fritak for kraft levert i direkte sammenheng med produksjon

 7. Elektrisk kraft 2020

 8. Avgift på elektrisk kraft levert til datasentre – forståelsen av kravet om faktisk uttak over 0,5 MW i særavgiftsforskriften § 3-12-6, og hvilken periode som skal benyttes ved vurderingen

 9. Avgift på elektrisk kraft levert til produksjon av fjernvarme – forståelsen av begrepet "bedriften" i særavgiftsforskriften § 3-12-5

 10. Elektrisk kraft 2019 II

 11. Høring – avgift på elektrisk kraft – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

 12. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

 13. Elektrisk kraft 2019

 14. Høring - endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft produsert i gjenvinningsanlegg

 15. Tolkningsuttalelse – avgift på elektrisk kraft – datasentre og utvinning av kryptovaluta

 16. Tolkningsuttalelse - avgift på elektrisk kraft - stortingsvedtaket § 1 "her i landet"

 17. Elektrisk kraft 2018

 18. Elektrisk kraft 2017

 19. Elektrisk kraft 2016

 20. Elektrisk kraft 2006-2015