Elektrisk kraft

Her finner du rettskilder om elektrisk kraft. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Sist publiserte Elektrisk kraft

 1. Elektrisk kraft 2020

 2. Avgift på elektrisk kraft levert til datasentre – forståelsen av kravet om faktisk uttak over 0,5 MW i særavgiftsforskriften § 3-12-6, og hvilken periode som skal benyttes ved vurderingen

 3. Avgift på elektrisk kraft levert til produksjon av fjernvarme – forståelsen av begrepet "bedriften" i særavgiftsforskriften § 3-12-5

 4. Elektrisk kraft 2019 II

 5. Høring – avgift på elektrisk kraft – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

 6. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

 7. Elektrisk kraft 2019

 8. Høring - endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft produsert i gjenvinningsanlegg

 9. Tolkningsuttalelse – avgift på elektrisk kraft – datasentre og utvinning av kryptovaluta

 10. Tolkningsuttalelse - avgift på elektrisk kraft - stortingsvedtaket § 1 "her i landet"

 11. Elektrisk kraft 2018

 12. Elektrisk kraft 2017

 13. Elektrisk kraft 2016

 14. Elektrisk kraft 2006-2015