Elektrisk kraft

Her finner du rettskilder om elektrisk kraft. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Elektrisk kraft

 1. Prinsipputtaling el-avgift – omgrepet administrasjonsbygg i saf. § 3-12-9

 2. Elektrisk kraft 2024

 3. Elektrisk kraft 2023

 4. Endring i særavgiftsforskriften § 2-9 - kodifisering av vilkår for å kunne motta offentlig støtte (statsstøtte) i samsvar med gruppeunntaksforordningen (GBER)

 5. Elektrisk kraft – fritak for fornybar energi som brukes på samme eiendom

 6. Elektrisk kraft 2022

 7. Elektrisk kraft 2021

 8. Avgift på elektrisk kraft – fritak for kraft levert i direkte sammenheng med produksjon

 9. Elektrisk kraft 2020

 10. Avgift på elektrisk kraft levert til datasentre – forståelsen av kravet om faktisk uttak over 0,5 MW i særavgiftsforskriften § 3-12-6, og hvilken periode som skal benyttes ved vurderingen

 11. Avgift på elektrisk kraft levert til produksjon av fjernvarme – forståelsen av begrepet "bedriften" i særavgiftsforskriften § 3-12-5

 12. Elektrisk kraft 2019 II

 13. Høring – avgift på elektrisk kraft – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

 14. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

 15. Elektrisk kraft 2019

 16. Høring - endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft produsert i gjenvinningsanlegg

 17. Tolkningsuttalelse – avgift på elektrisk kraft – datasentre og utvinning av kryptovaluta

 18. Tolkningsuttalelse - avgift på elektrisk kraft - stortingsvedtaket § 1 "her i landet"

 19. Elektrisk kraft 2018

 20. Elektrisk kraft 2017

 21. Elektrisk kraft 2016

 22. Elektrisk kraft 2006-2015