Elektrisk kraft

Her finner du rettskilder om elektrisk kraft. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Elektrisk kraft

  1. Høring – avgift på elektrisk kraft – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

  2. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

  3. Elektrisk kraft 2019

  4. Høring - endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft produsert i gjenvinningsanlegg

  5. Tolkningsuttalelse – avgift på elektrisk kraft – datasentre og utvinning av kryptovaluta

  6. Tolkningsuttalelse - avgift på elektrisk kraft - stortingsvedtaket § 1 "her i landet"

  7. Elektrisk kraft 2018

  8. Elektrisk kraft 2017

  9. Elektrisk kraft 2016

  10. Elektrisk kraft 2006-2015

footer/desktop/standard