Avgiftsrundskriv

Elektrisk kraft 2020

  • Gjelder fra 01.07.2020

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv om elektrisk kraft for 2020.

Last ned avgiftsrundskriv (PDF):

Elektrisk kraft 2020

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

Tidligere versjoner av årsrundskrivet for 2020

Andre år

Se oversikt over avgiftsrundskriv for andre år