Avgiftsrundskriv

Elektrisk kraft 2006-2015

Her finner du avgiftsrundskriv om elektrisk kraft. Informasjonen er primært rettet mot profesjonelle aktører.

Frem til 31. desember 2015 hadde Tolletaten ansvaret for særavgiftene. Rundskriv fra 2015 og tidligere er derfor utgitt av Tolletaten.