Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på elektrisk kraft

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Om avgiften

Avgiften omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Alminnelig sats, januar - mars 2022

  8,91 øre per kWh 

Alminnelig sats, april - desember 2022

15,41 øre per kWh 

Redusert sats 

0,546 øre per kWh 

Se satser for tidligere år

Den reduserte satsen er 0,546 øre per kWh.

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring
  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Det er fritak på kraft blant annet levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke

Fra 1. juli 2022 er det innført avgift på elektrisk kraft produsert i landbaserte vindkraftverk. Les mer om avgift på landbasert vindkraft.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Virksomhet som transporterer elektrisk kraft til forbruker eller som produserer elektrisk kraft, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leverer kraft direkte til sluttbruker og produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak, trenger ikke å registrere virksomheten. 

Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk.

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere:

 

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: