Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Elektrisk kraft

Her finner du gjeldende og tidligere satser.


Avgift 15,83 øre per kWh
Redusert avgift 0,50øre per kWh