Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Elektrisk kraft

Her finner du gjeldende og tidligere satser.


Lavere alminnelig sats, januar - mars 

  9,16 øre per kWh 

Alminnelig sats, april - desember 

15,84 øre per kWh 

Redusert sats  

0,546 øre per kWh