Road traffic insurance tax

The road traffic insurance tax is a tax on mandatory liability insurance for motor vehicles. From 1 January 2018, the annual motor vehicle tax has been replaced by the road traffic insurance tax.

About this excise duty

Satser for 2023

Type kjøretøy 

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall og gebyr som er mottatt: 

   

før 1. mars 2022 

fra 1. mars 2022 t.o.m. februar 2023 

fra 1. mars 2023 eller senere 

Bil under 7500 kg  

8,40  

8,15  

8,38  

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter  

9,80  

9,57  

9,84  

Motorsykkel  

5,85  

5,93  

6,10  

Veteranbil, moped, traktor, taxi med flere, også elektriske (fra 1. mars 2021)  

1,36  

1,38  

1,42  

Elbil  

5,85  

8,15  

8,38  

 

Se tidligere satser

Avgiftsplikten omfatter avtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) for innenlandsregistrerte motorvogner. Videre omfatter avgiftsplikten gebyr som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt for uforsikrede motorvogner eller der ny eier ikke har tegnet egen forsikring for motorvognen.

Avgiften omfatter gebyr for uforsikrede motorvogner som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt.

Avgiften beregnes per døgn motorvognen er ansvarsforsikret.

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtalen starter å løpe. For gebyr for uforsikrede motorvogner oppstår avgiftsplikten når Trafikkforsikringsforeningen har mottatt gebyret.

Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for biler og kjøretøy som er 

  • omfattet av vektårsavgiften
  • registrert på selvassurandører

Det er fritak fra avgiftsplikten for blant annet motorvogn registrert til bruk på Svalbard.

Registration

Virksomheter som har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter for innrapportering og betaling av trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsforeningen må også registrere seg. 

Utenlandske virksomheter (som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge) som selger ansvarsforsikringer og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, plikter å betale avgift ved representant i Norge. Representanten er registreringspliktig, og har de samme plikter og rettigheter overfor Skatteetaten som andre registrerte særavgiftspliktige virksomheter. 

Report and pay

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.