Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift på obligatorisk ansvarsforsikring for motorvogn. Avgiften erstattet årsavgiften fra 1. januar 2018.

Avgiften omfatter gebyr for uforsikrede motorvogner som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt.

Avgiftsplikten omfatter avtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) for innenlandsregistrerte motorvogner. Videre omfatter avgiftsplikten gebyr som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt for uforsikrede motorvogner eller der ny eier ikke har tegnet egen forsikring for motorvognen.

Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift av ansvarsforsikring eller gebyr for motorvogn som er omfattet av vektårsavgiften.

Motorvogner som er registrert på selvassurandører omfattes ikke av trafikkforsikringsavgiften.

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtalen starter å løpe. For gebyr for uforsikrede motorvogner oppstår avgiftsplikten når Trafikkforsikrings-foreningen har mottatt gebyret.

Avgiften beregnes per døgn motorvognen er ansvarsforsikret.

Sats for 2020

Avgiften skal betales med følgende beløp (kroner) per døgn:

Type kjøretøy

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall og gebyr som er mottatt:

 

før 1. mars 2019

fra 1. mars 2019 t.o.m. februar 2020

fra 1. mars 2020 eller senere

Bil under 7500 kg

7,85

7,97

8,12

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,15

9,29

9,47

Motorsykkel

5,46

5,54

5,65

Veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med fler

1,27

1,29

1,31

 

Fritak fra trafikkforsikringsavgiften

Det er fritak fra avgiftsplikten for blant annet:

  • motorvogn registrert til bruk på Svalbard
  • elbil

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Virksomheter som har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter for innrapportering og betaling av trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsforeningen må også registrere seg.

Utenlandske virksomheter (som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge) som selger ansvarsforsikringer og som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, plikter å betale avgift ved representant i Norge. Representanten er registreringspliktig, og har de samme plikter og rettigheter overfor Skatteetaten som andre registrerte særavgiftspliktige virksomheter.