Sats for:

Trafikkforsikringsavgift

Se gjeldende og tidligere satser for trafikkforsikringsavgiften.


Avgiften skal betales med følgende beløp (kroner) per døgn:

Type motorvogn Trafikkforsikringsavtaler som tegnes eller har hovedforfall og gebyr som er mottatt:  
  før 1. mars 2018 1. mars 2018 eller senere
Bil under 7500 kg 7,73 7,85
Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,01 9,15
Årsprøvekjennemerke 7,73 7,85
Motorsykkel 5,37 5,46
Veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med fler 1,25 1,27
footer/desktop/standard