Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Trafikkforsikringsavgift

Se gjeldende og tidligere satser for trafikkforsikringsavgiften.


Type kjøretøy 

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall og gebyr som er mottatt: 

 

før 1. mars 2021 

fra 1. mars 2021 t.o.m. februar 2022 

fra 1. mars 2022 eller senere 

Bil under 7500 kg 

8,12 

8,40 

8,15 

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 

9,47 

9,80 

9,57 

Motorsykkel 

5,65 

5,85 

5,93 

Veteranbil, moped, traktor, taxi med flere, også elektriske (fra 1. mars 2021) 

1,31 

1,36 

1,38 

Elbil 

 

5,85 

8,15