Form RF-0002

Tax return for VAT for general industry

The tax return for VAT must be submitted by all entities that are registered in the VAT Register. When the tax return for VAT is completed correctly, it shows how much VAT you must pay to the State, or alternatively how much the State must pay you. You cannot submit a tax return for VAT if you are not registered.

All entities that are registered in the VAT Register will receive form RF-0002 in their Altinn message box about 40 days before the submission deadline.

You can use the "My VAT account" service to see how much VAT you owe.

Submission deadlines

Most enterprises must submit the tax return for VAT every other month. Small enterprises can apply to submit once a year. If you do not submit information in time, you will have to pay an amount per day until you submit. To alter a tax return for VAT for 2017 which you have already submitted, you must submit a correction

To report for 2016, you should use the Turnover statement for general industry (VAT statement).

The remarks field on the tax return for VAT

If you use the remarks field, the tax return for VAT will be processed manually. You should only use this field if you want to write something which we should be aware of when we process your return. If you are unsure about the applicable regulations, the form itself or how to complete it, you should not enter anything here, but ask the tax office in advance. You should also not use the remarks field to report a change of address. You do this by using the form ‘Coordinated register notification’ on altinn.no. The same applies if the enterprise ceases trading. You do not need to state in the remarks field that you have not had any turnover, imports, exports or purchases during the period.

Submitting via finance systems

You can also submit the tax return for VAT to Altinn via a finance system which has this facility. Enterprises must update their system before they start bookkeeping for 2017.

You must submit the return before the deadline

If you do not submit information in time, you will have to pay an amount per day until you submit.

Guidance for completion

Guidelines for completion of Tax return for VAT for general industry 2017

Merknadsfeltet på mva-meldingen

Hvis du benytter merknadsfeltet vil mva-meldingen din bli behandlet manuelt.

Bruk dette feltet bare hvis du skal skrive noe som er av betydning for vår behandling. Hvis du er usikker på forståelsen av regelverket, skjemaet eller utfylling av det skal du ikke skrive det her, men ta det opp med Skatteetaten på forhånd.

Du skal heller ikke bruke merknadsfeltet til å melde adresseforandring. Du gjør dette ved å bruke skjemaet Samordnet registermelding på altinn.no. Det samme gjelder hvis virksomheten er avsluttet.

Du trenger ikke å skrive i merknadsfeltetat at du ikke har hatt omsetning, innførsel, utførsel eller anskaffelser i terminen.

Innsending via økonomisystemer

Du kan også sende mva-meldingen til Altinn fra økonomisystemer som har tilrettelagt for dette.

Hjelp til utfylling i Altinn

Kort introduksjon til hvordan du fyller ut en mva-melding:

footer/desktop/standard