This page is not available in English.

Form RF-1323

Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Skattemeldingen leveres innen 30. april. 
Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen leveringsfristen.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

footer/desktop/standard