Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1323

Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven

Skattemeldingen leveres innen 30. april. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen 30. april.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.