Calculate commuter travel deduction

With this calculator you can find out how much you can deduct for commuting between your home, commuter accommodation and workplace (home visits).

It shows rates and regulations for 2018, for use with the tax return you submit in 2019.

 

Kroner per kilometer

1,56 kroner per kilometer for inntil 50 000 kilometer i året.
Deretter 0,76 kroner per kilometer.
Det gis fradrag opp til 75 000 kilometer i året.

Fradrag

Fradraget beregnes etter reiseavstand. Fradrag gis for kostnader som overstiger 22 350 kroner og opptil 97 000 kroner før reduksjon med egenandel på 22 350. Maksimalt faktisk fradrag blir etter dette 74 650 kroner. 

Post

Fradraget føres i post 3.2.9.

If you need to correct the commuter deduction entries in your tax return for 2017, you can use this calculator

If you want to check the travel deduction you can get on your taxes for 2019, you can use this calculator

Denne kalkulatoren gir veiledning og informasjon om hva du kan ha krav på i fradrag for reiser mellom pendlerbolig og hjemmeadresse og mellom pendlerbolig og arbeidsplass. Den viser satser for fjoråret, til bruk i årets skattemelding.

Du må oppgi hjemmeadressen, adressen til pendlerboligen og arbeidsplassen. Beregningen baserer seg på opplysningene du har oppgitt. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er resultatet ikke et bindende svar fra oss, men en indikasjon på reisefradragets betydning for skatten din. Informasjonen du oppgir blir ikke lagret.

Den endelige vurderingen av hva du kan få i fradrag for reiser, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din. Og svaret på om vi har godkjent reisefradraget får du i skatteoppgjøret.

Om du mener du har krav på fradrag for reiser, må du  opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.

Mangler din adresse?

Kalkulatoren bruker kart fra Google. Skatteetaten kontrollerer ikke kartdataene. Om din adresse ikke ligger i kartet, kan du selv legge den inn i Google Maps. Etter registrering vil kalkulatoren fungere for din adresse.