Beregn pendlerfradrag

Denne kalkulatoren beregner hvor mye du kan føre i reisefradrag for dine utgifter til pendling mellom hjem, pendlerbolig og arbeidssted (besøksreiser). Den viser satser for 2023, til bruk i skattemeldingen du leverer i 2024.

Hvis arbeidsgiveren dekker utgiftene har du ikke krav på fradrag for reise. Du får kun fradrag for utgifter du dekker selv.

 

Trenger du hjelp til skattemeldingen?  
Da er det denne kalkulatoren du skal bruke: 

Skal du endre i tidligere innsendte skattemeldinger?

Var du egentlig ute etter reisefradragskalkulatoren (arbeidsreiser)?

Denne kalkulatoren gir veiledning og informasjon om hva du kan ha krav på i fradrag for reiser mellom pendlerbolig og hjemmeadresse og mellom pendlerbolig og arbeidsplass. Den viser satser for fjoråret, til bruk i årets skattemelding.

Du må oppgi hjemmeadressen, adressen til pendlerboligen og arbeidsplassen. Beregningen baserer seg på opplysningene du har oppgitt. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er resultatet ikke et bindende svar fra oss, men en indikasjon på reisefradragets betydning for skatten din. Informasjonen du oppgir blir ikke lagret.

Den endelige vurderingen av hva du kan få i fradrag for reiser, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din. Og svaret på om vi har godkjent reisefradraget får du i skatteoppgjøret.

Om du mener du har krav på fradrag for reiser, må du  opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.

Mangler din adresse?

Kalkulatoren bruker kart fra Here Maps. Skatteetaten kontrollerer ikke kartdataene.