Important information

This page is not available in English.

DeFi

DeFi er en forkortelse for desentralisert finans og omfatter flere tjenester og produkter knyttet til virtuell valuta som kryptovaluta og andre tokens ved bruk av desentralisert teknologi. 

Mange av disse tjenestene og produktene fremstår som en form for banktjenester der man kan låne, gjøre innskudd og stille sikkerhet. Eksempler på DeFi er Uniswap, Compound, Yearn og Aave.

Hvordan behandle DeFi-produkter

I hovedsak gjelder de samme skattereglene og prinsippene for DeFi-produkter som ellers for virtuell valuta. Det betyr at alle inntekter er skattepliktige. Du må selv vurdere om din virtuelle valuta er realisert med gevinst eller tap, eller om du har hatt annen skattepliktig inntekt, f.eks. ved mottak av virtuell valuta.

Her er noen eksempler:  

  • Swap/bytting av kryptovaluta og token er realisasjon
  • Veksling til og fra wrapped token er realisasjon
  • Innskudd i liquidity pool i bytte mot liquidity pool token eller tilsvarende er realisasjon
  • Avkastning fra deltakelse i liquidity pool er skattepliktig inntekt. Dette er uavhengig av om avkastningen kommer som endring av underliggende verdi og utløses senere ved realisasjon eller på andre måter som for eksempel ved mottak av token eller tilsvarende som gir inntekt ved mottak.
  • Mottak av styringstoken er inntekt ved mottak og ved senere salg/bytting er det realisasjon

Slik gjør du det i skattemeldingen hvis du har hatt gevinst/tap eller annen inntekt fra virtuell valuta

There are two ways you can enter gain/loss in the new tax return: You can list every item individually, or you can provide an overview.

Log in to the tax return and select the topic Finance – Virtual currency/cryptocurrency. You’ll get information and guidance as to what and how to proceed when you’re logged in. There are help texts for every field.

A tip is to add fields for currency if you want to list income and wealth for example in USD (American Dollars) or EUR (Euros).

 

Making changes in previous years’ tax returns

If you’ve discovered errors, or if something is missing, in your tax return for previous years, you can change your tax return.