Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Skattedirektoratets dispensasjonspraksis

  • Published:

Myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven og bokføringsforskriften er delegert til Skattedirektoratet.

Utgått

Denne kunngjøringen er erstattet av kunngjøringen Søknader om dispensasjon fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven (1. juni 2019).

 

Søknad om unntak sendes til:

Skattedirektoratet
Seksjon for næring, skatt
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo.

Søknaden kan også sendes elektronisk via Altinn.

Det er ikke utarbeidet eget skjema for søknadene.

Nedenfor følger en lenke til paragrafer i bokføringsloven og bokføringsforskriften hvor Skattedirektoratet har blitt delegert myndighet til å treffe avgjørelser, etterfulgt av en nærmere beskrivelse av Skattedirektoratets dispensasjonspraksis på områder hvor det har vært et visst antall søknader. For de paragrafer hvor det ikke foreligger noen ytterligere beskrivelse, har det kun vært svært få eller ingen søknader.

Lenker