Kunngjøring

Skattedirektoratets dispensasjonspraksis

  • Publisert:

Myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven og bokføringsforskriften er delegert til Skattedirektoratet.

Søknad om unntak sendes til:

Skattedirektoratet
Seksjon for næring, skatt
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo.

Søknaden kan også sendes elektronisk via Altinn.

Det er ikke utarbeidet eget skjema for søknadene.

Ved eventuelt behov for ytterligere avklaring av forhold rundt en søknad, kan følgende kontaktes:

  • Torstein Kinden Helleland, tlf. 22 07 81 39
  • Inger Helene Iversen, tlf. 61 23 67 72
  • Jeanette Munkvold Skovholt, tlf. 900 76 012

Nedenfor følger en lenke til paragrafer i bokføringsloven og bokføringsforskriften hvor Skattedirektoratet har blitt delegert myndighet til å treffe avgjørelser, etterfulgt av en nærmere beskrivelse av Skattedirektoratets dispensasjonspraksis på områder hvor det har vært et visst antall søknader. For de paragrafer hvor det ikke foreligger noen ytterligere beskrivelse, har det kun vært svært få eller ingen søknader.

Lenker

Oversikt over hjemler i bokføringsloven og bokføringsforskriften

Dispensasjon fra enkelte bestemmelser i bokføringsloven og bokføringsforskriften

Dispensasjon fra kravet til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge – Avgiftssubjekt uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet og som heller ikke har merverdiavgiftsrepresentant

footer/desktop/standard