Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Søknader om dispensasjon fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven

  • Published:
  • Avgitt 6/1/2019

Med virkning fra 1. juni 2019 er Skattedirektoratets myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven delegert til skattekontoret.

Søknad om unntak sendes til:

Skattekontoret
Divisjon Brukerdialog
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo.

Søknaden kan også sendes elektronisk via Altinn.

Det er ikke utarbeidet eget skjema for søknadene.

Nedenfor følger lenker til artikler om bl.a. dispensasjonspraksis, herunder hvilken informasjon som skal være med i en søknad:

Ved behov for ytterligere veiledning i forbindelse med en søknad, kan du kontakte skattekontoret