Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Varesalg til turister – endring i krav til dokumentasjon

  • Published:

MVA-forskriftens § 6-25-2 ble endret 21. januar 2014.

Skattedirektoratets brev til Lovdata 24.1.2014 med forskriftstekst ligger som vedlegg under.