Kunngjøring

Varesalg til turister – endring i krav til dokumentasjon

  • Publisert:

MVA-forskriftens § 6-25-2 ble endret 21. januar 2014.

Skattedirektoratets brev til Lovdata 24.1.2014 med forskriftstekst ligger som vedlegg under.