Important information

This page is not available in English.

Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for engangsavgift 2021

  • Gjelder fra 01 July 2021

Her finner du årsrundskriv for engangsavgiften for 2021.

Last ned årsrundskriv (PDF):

Engangsavgift 2021

Årsrundskrivet ble endret 1. juli 2021. Endringer:

Skattedirektoratets årsrundskriv:

  • Tilføyd tekst om innredning i varebil klasse 2 (punkt 3.3.3.2).
  • Redaksjonelle endringer.

Tidligere versjoner av dette årsrundskrivet

Årsrundskriv for engangsavgift 2021– versjon 1 – utgitt 01.01.2021

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.