Midlertidige endringer som følge av korona-situasjonen oppdateres ikke i avgiftsrundskrivene

I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivene kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for engangsavgift 2021

  • Gjelder fra 01.07.2021

Her finner du årsrundskriv for engangsavgiften for 2021.

Last ned årsrundskriv (PDF):

Engangsavgift 2021

Årsrundskrivet ble endret 1. juli 2021. Endringer:

Skattedirektoratets årsrundskriv:

  • Tilføyd tekst om innredning i varebil klasse 2 (punkt 3.3.3.2).
  • Redaksjonelle endringer.

Tidligere versjoner av dette årsrundskrivet

Årsrundskriv for engangsavgift 2021– versjon 1 – utgitt 01.01.2021

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.