Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Rundskriv, retningslinjer mv.

Rundskriv, retningslinjer, instrukser, delegasjoner og sirkulærskriv er Skattedirektoratets anvisninger på håndteringen og saksbehandlingen av ulike saksområder i Skatteetaten.