Rundskriv, retningslinjer mv.

Rundskriv, retningslinjer, rutiner, instrukser, delegasjoner og sirkulærskriv er Skattedirektoratets anvisninger på håndteringen og saksbehandlingen av ulike saksområder i Skatteetaten.