Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

  • Published:
  • Avgitt 3/5/2008

Skattedirektoratets melding nr. 7/08, 5. mars 2008.

Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav i saker etter gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr. 99 (gol.), med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven m.m.