SKD-melding

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

  • Oppdatert: 05.01.2018
  • Avgitt 05.03.2008

Skattedirektoratets melding nr. 7/08, 5. mars 2008.

Meldingen er opphevet.

 

Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav i saker etter gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr. 99 (gol.), med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven m.m.