Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Opphevet

  • Published:
  • Avgitt 6/30/2003

Skattedirektoratets melding nr. 10/03, 30. juni 2003. SKD-meldingen ble opphevet 5. mars 2008 og erstattet av SKD-melding 7/08

Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav i saker etter gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr. 99 (gol.), med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven m.m.