Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

  • Published:
  • Avgitt 2/27/2004

Skattedirektoratets melding nr 4/04, 27. februar 2004

Som en følge av merverdiavgiftsplikt på omsetning og formidling av persontransporttjenester mv. er det foretatt en rekke endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven § 5 b tredje ledd

Ny forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

1. innledning

2. Endrede og opphevede forskrifter til merverdiavgiftsloven

3. Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 70

4. Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven § 5 b tredje ledd

5. Ny forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.

Vedlegg