Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Svalbardmeldingen for 2020

  • Published:
  • Avgitt 1/16/2020
Whole serial number SKD 2/2020

Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2020.

SKD-melding nr 2/2020