Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Takseringsreglene 2019

  • Published:
  • Avgitt 12/10/2019

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2019.

Fastsatt av Skattedirektoratet 10.desember 2019 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 sist endret ved vedtak 25. mars 2019 nr. 324.