Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Takseringsreglene 2019

  • Publisert:
  • Avgitt 10.12.2019

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2019.

Fastsatt av Skattedirektoratet 10.desember 2019 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 sist endret ved vedtak 25. mars 2019 nr. 324.