Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om utleie av lokaler til konferanser og møter mv. omfattes av avgiftsplikt

  • Published:
  • Avgitt 9/27/2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011.

Last ned