Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelser

Her finner du Skattedirektoratets prinsipputtalelser, som er Skattedirektoratets fortolkninger av skatte- og avgiftslovgivningen.

Målgruppen for uttalelsene er Skatteetatens ansatte og profesjonelle aktører.

Søk i listen