Prinsipputtalelser

Her finner du Skattedirektoratets prinsipputtalelser, som er Skattedirektoratets fortolkninger av skatte- og avgiftslovgivningen.

For Skatteetatens ansatte og  profesjonelle aktører.

Søk i listen

footer/desktop/standard