Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Avslag på søknad om forlengelse av terminfrist 10. april 2012

  • Published:
  • Updated: 16 February 2018
  • Avgitt 21 February 2012

Skattedirektoratet avlso søknad fra NARF om forlengelse av terminfrist i brev 21. februar 2012.

NARF søkte om forlengelse av fristen for levering av omsetningsoppgave og betaling av skyldig merverdiavgift for 1. termin 2012 fra tirsdag 10. april til fredag 13. april 2012. Det ble anført at tirsdag 10. april 2012 er dagen etter en ferie- og høytidsperiode, noe som er utfordrendefor arbeidsgivere i bransjen. 

Skattedirektoratet avslo søknaden under henvisning til at merverdiavgiftsloven ikke inneholder noen hjemmel til å fravike oppgavefristene. Skattedirektoratet kunne for øvrig ikke se at det foreligger hindringer som gir grunnlag for å utsette fristen.