Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

  • Published:
  • Updated: 1/23/2018

Skattedirektoratets kom i brev av  26.8.10 til at det å være fosterhjem etter barnevernloven § 4-4- femte ledd eller § 4-24 andre ledd eller § 1-3 andre ledd tjenester (å følge opp en gutt som bor på hybel), ikke omfattes av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.