Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

  • Published:
  • Updated: 1/30/2018

Skattedirektoratet uttaler i brev av 26.8.10 at tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd ikke omfattes av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.