Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Subjektkretsen omfattet av merverdiavgiftsloven § 15-14 annet ledd

  • Published:
  • Updated: 2/18/2018

Det framgår av Skattedirektoratets fellesskriv 13.9.11 at det ble reist spørsmål om det subjektmessige virkeområdet for merverdiavgiftsloven § 15-14 annet ledd.

Skattedirektoratet har kommet til at merverdiavgiftsloven § 15-14 annet ledd gjelder for ”alle andre enn de som omfattes av første ledd og som har oppført feil beløp, herunder ikke-registrerte avgiftssubjekter”.