Blogging og sosiale medier

Blogging kan både være hobby og næringsvirksomhet. 

Blogging som hobby

Blogging anses som hobby når den er av ikke-økonomisk karakter, altså at den ikke gir overskudd eller økonomiske fordeler. Inntekter av hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig, og du får heller ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet.

Blogging som næringsvirksomhet

Blogging ansees som næringsvirksomhet dersom den

  • drives for egen regning og risiko
  • tar sikte på å ha en viss varighet og omfang, og
  • er egnet til å gi overskudd

Det er i praksis ikke oppstilt strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. Overskuddet må kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen du har lagt ned.

Hvis bloggingen anses som virksomhet, regnes alle inntekter fra bloggen som næringsinntekt.

Finn ut om du er næringsdrivende

Du kan svare på inntil fem spørsmål, og få et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke.

Hjelpen er beregnet på deg som selger varer, tjenester, blogger, driver med e-sport (gamer) eller driver med utleie i små skala.

Må jeg skatte og av hva? 

  • Alle penger og sponsede produkter med økonomisk verdi som du får på bakgrunn av salgsblogg, nettbutikk, produktomtale, affiliate, oppdrag og lignende, som har å gjøre med bloggvirksomheten.
  • Alle penger du får på bakgrunn av annonser, reklame og lignende.
  • Gratis eller rabatterte produkter/gaver med økonomisk verdi, som for eksempel sminke, hår- og hudpleieprodukter, bøker, klær, reiser, spill, teknologisk utstyr, barneutstyr m.m. Dette skal inntektsføres til omsetningsverdi (eventuelt omsetningsverdi fratrukket det beløp du har betalt for varen).

Gaver man kaster

Noen bloggere mottar en del gaver de ikke har bedt om, ikke vil ha og dermed kaster. For å slippe å betale skatt av dette må du skrive ned hva du har fått og hva som er kastet (internt bilag). Sett på dato og skriv under. 

Du kan ha rett på fradrag

Skatt: Du kan få fradrag for kostnader som relaterer seg til virksomheten. Dette kan for eksempel være PC, telefonutgifter, internettutgifter, fotoutstyr, osv. 

Merverdiavgift: Du kan kun kreve fradrag for inngående merverdiavgift hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når du er registrert der, kan du kreve fradrag for merverdiavgift på kostnader som relaterer seg til bloggen. Les mer om hvordan merverdiavgift fungerer. 

Driver du næringsvirksomhet må du føre regnskap

Alle som driver næringsvirksomhet, er bokføringspliktig og må føre regnskap selv om du ikke er årsregnskapspliktig. 

Blogg på utenlandsk server 

Hvor bloggen/nettsiden er fysisk plassert har ingen betydning for skatte- og avgiftsreglene. Skatte- og avgiftsplikten avgjøres av hvilket land bloggen/nettsiden drives fra. Hvis bloggen/nettsiden er lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske skatte- og avgiftsregler følges.

Registrert i et affiliate-program

På lik linje med andre inntekter vil affiliate-inntekter være med i vurderingen av om du driver hobby eller næring. Som næringsdrivende vil du være skattepliktig for affiliateinntektene. 

Affiliate marketing er en form for markedsføring der en nettbasert forretning belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende eller kunder som formidles til forretningen.

Affiliate marketing fungerer som andre former for nettbasert tekst-, video- eller bannerannonsering, ved at du blir betalt for å legge inn en annonse for en tjeneste, et produkt eller et firma på bloggen din. Forskjellen er at inntekter fra affiliate marketing-annonser krever at de besøkende ikke bare klikker på en annonse, men også at et salg gjennomføres som resultat av klikket. Når et klikk fra annonsen skjer, og et salg blir gjennomført, vil du tjene en forhåndsbestemt provisjon på det salget.

For eksempel kan en eier av en nettside eller blogg omtale et produkt eller en leverandør med en lenke til forretningens nettsted.

Er du usikker?

Dersom du er i tvil om hva din aktivitet anses som, kan du kontakte Skatteetaten for en konkret vurdering.