Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for støttetildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftsreduksjoner er å anse som offentlig støtte.

RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Fyll ut og send inn skjema

For å oppfylle forpliktelsene må RF-1354 leveres av foretak som får skatte- eller avgiftsreduksjoner når ikke støtten fremgår av annen rapportering til Skatteetaten.

Registeret skal bidra til at opplysningene om offentlig støtte er offentlig tilgjengelig og slik sikre et konkurransedyktig indre marked.