Skatteetatens tjenester flyttes fra Altinn til Skatteetaten

Vi flytter våre tjenester fra Altinn til Skatteetaten. Tjenestene kommer i ny utgave innen 2026, og alle som bruker Skatteetatens tjenester vil bli påvirket av flyttingen.

Her får du informasjon om hvordan endringene treffer sluttbrukersystem-leverandører og sluttbrukere (virksomheter og næringsliv). 

Overgang fra Altinn II til Altinn 3

Dagens Altinn (Altinn II) skal saneres i juni 2026 og erstattes av Altinn 3, blant annet fordi supportavtale på eksisterende plattform går ut.

Digitaliseringsdirektoratet har etablert programmet Nye Altinn, der Skatteetaten er ansvarlig for ett av fire prosjekter. I tillegg til endringer som nå innføres, legger programmet til rette for modernisering på sikt.

Skatteetaten vil fortsatt benytte Altinn-produkter som Altinn autorisasjon (med tilgangspakker), Maskinporten og Dialogporten (inkludert Altinn events) for tilgangsstyring, varsling og visning av dialog/korrespondanse med Skatteetaten. I tillegg vil den nye løsningen “systembruker” benyttes for autentisering og autorisasjon av sluttbrukersystem.

For mer informasjon om Altinn 3-produktene, se Modernisering av Altinn (digdir.no)

Slik forbereder du deg

Alle som benytter Skatteetatens tjenester, bør sette seg inn i endringene som kommer i god tid før årsskiftet 2025/2026 for å gjennomføre nødvendige tilpasninger.

Leverandører av sluttbrukersystemer

Maskinporten blir utvidet med den nye løsningen "systembruker for virksomheter" som støtter detaljert tilgangsstyring ved maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Systemtilbydere kan registrere sine systemer i Altinn, og registrere hvilke tilganger som er nødvendig for å bruke systemene. Kundene (brukerne av systemene), kan så godta at tilgangene benyttes på deres vegne og det vil da opprettes en systembruker på vegne av kunden, med tilgangene kunden trenger for å bruke systemet.

Løsningen utvikles for å samarbeide sømløst med Maskinporten og for å være kompatibel på tvers av offentlig sektor.

Innsendingsmønsteret endrer seg ved at Skatteetaten tilgjengeliggjør egne tjenester direkte, og maskin-til-maskin innsending bytter til JSON-format og OpenAPI. Utviklerressurser får enklere tilgang og bedre verktøystøtte.

 • Skatteetaten tilbyr API-er direkte med autentisering via Maskinporten. Virksomhetssertifikat-pålogging direkte mot REST blir ikke videreført.
 • Umiddelbar tilbakemelding på syntaks/formatfeil og kvittering på mottak. Asynkron tilbakemelding på innsending vil varsles gjennom Dialogporten, og vil tilgjengeliggjøres gjennom eget API for uthenting.
 • Innsending må skje ved én innsending per oppgave/opplysningspliktig.

Teknisk informasjon legges ut på Github for hver enkelt tjeneste.

Noen tasteskjema erstattes av maskin-til-maskin-innsending eller får dette som en tilleggsmulighet.

For noen tjenester erstattes innsending gjennom RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg av nye tasteskjema eller maskin-til-maskin-innsendinger.

Virksomheter og næringsliv (sluttbrukere)

Tilgangspakker vil erstatte dagens Altinn-roller. Delegeringer gjort i Altinn må gjøres på nytt.

Unntaket er roller man har fått via Enhetsregisteret og spesialroller for regnskapsførere og revisorer som er planlagt automatisk overført.

Dagens Altinn II-skjemaer utgår og erstattes av nye navngitte tjenester levert direkte fra Skatteetaten. Skatteetatens skjemaer får nytt design med noen funksjonelle endringer.

Innsending av data fra sluttbrukersystem sendes direkte til Skatteetaten via mottaks-API og ikke via Altinn som i dag.

For innsending av data utenfor sluttbrukersystem vil vi fortsatt tilby tasteskjema og filopplastning på skatteetaten.no.

Endret innsendingsmønster for noen tjenester:

 • Maskin-til-maskin-innsending vil erstatte noen tasteskjema
 • Flere tjenester får innsending via maskin-til-maskin som tilleggsmulighet
 • Skatteetaten ønsker å fase ut løsning for filopplasting. For noen tjenester erstattes derfor filopplasting gjennom RF-1301 av nye tasteskjema eller maskin-til-maskin API-er allerede nå.

En innsending vil gjelde kun én oppgavegiver av gangen. Dette gjelder for alle innsendingsmønstre (Det er fortsatt mulig å splitte opp i flere innsendinger for hver oppgavegiver). Endringen er en konsekvens av økte krav til å verifisere at innsender kan representere oppgavegiver. ​

Større skjema som for eksempel RF-1306 (Kontaktskjema), splittes opp i flere mindre, og mer spissende tjenester.

Den nye løsningen “systembruker for virksomheter” vil støtte detaljert tilgangsstyring ved maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Systemtilbydere kan registrere sine systemer samt hvilke tilganger som er nødvendig for å bruke systemene. Brukerne kan godta at tilgangene benyttes på deres vegne og det vil da opprettes en systembruker som representerer brukeren, med de tilgangene som trenges for å bruke systemet.

Løsningen utvikles for å samarbeide sømløst med Maskinporten og for å være kompatibel på tvers av offentlig sektor.

 • Innboksen får tekniske og funksjonelle endringer.
 • Ny prosess for oppkobling. Virksomheter må registrere egne systemer i Altinns tjenestekatalog.
 • Tilbakemeldinger produseres av Skatteetaten og tilgjengeliggjøres via API.
 • Ny "hub" i Dialogporten vil gi oversikt over alle hendelser som naturlig hører sammen for bruker (dialoger).​
  • Tilgjengeliggjøring av dialoger for bruker kan presenteres i den brukerflaten bruker er, oppdatert og med samme informasjon.
  • Alle dokumenter og underlag som følger med i en dialog er tilgjengelig uavhengig av hvilken brukerflate bruker er i.

Nye begreper

Styrer hvem som skal ha tilgang til en tjeneste. Erstatter tidligere rolle og rettighetsoppsett i Altinn. Tilgangspakken knyttes opp til en ressurs for å styre hvem som skal kunne bruke tjenesten.​

Ressurs er en komponent i Altinn 3 som brukes til tilgangsstyring (sikkerhetsnivå, avgivertype, delegerbarhet, tilgangsregler for roller og rettigheter). Mye likt det som i Altinn II er definert som lenketjeneste.​

Samlet register over alle ressurser som er definert i Altinn. (Tjenester for innsending, melding tilgangsstyring mv.)​

Maskinporten er en løsning for tilgangsstyring for virksomheter som utveksler data. Løsningen sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter (maskin-til-maskin).

Tilbyr API som gir offentlig sektor mulighet til å tilgjengeliggjøre og sammenstille digitale dialoger, tjenester, data og post på tvers av virksomheter og tekniske plattformer.​ Dialogporten tillater plattformuavhengig tilgang til dialoger og muliggjør samordnet bruk av andre nasjonale fellesløsninger.

Identifiserer en leverandør med maskinporten, utvidet med Altinn autorisasjon.

Felles sluttbrukerløsning på altinn.no som leser dialoger og meldinger fra Dialogporten og tilgjengeliggjør innholdet. Erstatter dagens Altinn innboks og arkiv.

Tidsplan

Juni 2026
Altinn II går ut av drift. 

Høst 2024 – årsskiftet 2025/2026
Overføring og tilgjengeliggjøring av tjenester hos Skatteetaten. 

Høst/vinter 2024
Tilgangspakker og autorisasjon for nye Altinn 3 tilgjengeliggjøres. 

Vår - høst 2024
Utvikling, testing og pilotering.

Nyttige lenker

Informasjon om innføringen av Altinn 3:

For utviklere

Github-sider og Swaggerhub for innsendingstjenester:

Hvis du lurer på noe

Har du spørsmål til Skatteetaten om dette, kan du sende oss e-post:

[email protected]