Trekk i lønn, pensjon eller ytelser

Betaler du ikke det du skylder innen betalingsfristen, har Skatteetaten plikt til å forsøke å få dekket kravet. Et av virkemidlene kan være utleggstrekk, som betyr trekk i lønn, pensjon eller godtgjørelse.

Trekk i lønn eller lignende

Utleggstrekk innebærer at deler av lønnen din, inntekter fra selvstendig næringsvirksomhet, ytelser fra NAV eller andre inntekter ikke utbetales til deg, men blir overført til Skatteetaten for å betale ned det du skylder. Trekket er vanligvis en bestemt prosent av lønnen din, men det kan også være et fast beløp i måneden.

Arbeidsgiver har plikt til å trekke deg, og kan gjøres ansvarlig ved manglende gjennomføring. Pengene blir trukket uten ditt samtykke.

Varsel om utleggstrekk

Før trekket starter får du i de fleste tilfeller “Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk” i posten. Betaler du ikke det du skylder innen 14 dager, vil du bli trukket i neste utbetaling. I varselbrevet står det hvor stort trekket er og hvem som skal gjennomføre det.

Slik beregner vi utleggstrekket

Inntekter
– forskuddstrekk
– utgifter til livsopphold
– boutgifter/boliglån
– andre utgifter vi må ta hensyn til (for eksempel nødvendige medisiner)
– trekk med bedre prioritet
= rom for utleggstrekk til Skatteetaten

Vi trekker ikke i barnetrygd, men den regnes som inntekt når vi beregner hvor stort trekket skal være. Husstanden skal ha nok igjen til nødvendig livsopphold. Satsene til livsopphold er beregnet for å dekke utgifter til mat, drikke, klær, sko, strøm, fyring, helse, hygiene, telefon, reiser og forsikring. 

Utgifter til forbrukslån og studielån anses ikke som utgifter til nødvendig livsopphold, og vi vil i utgangspunktet ikke ta hensyn til disse i vurderingen.

Prioritering av ulike trekk

Det er en lovbestemt rekkefølge på hvilke krav som skal prioriteres ved utleggstrekk. Det er kun bidragskrav på lovbestemt forsørgelsesplikt og erstatningskrav oppstått ved straffbar handling som har prioritet foran skattekrav. Har du trekk med dårligere prioritet, må dette stoppes til vi har gjennomført vårt utleggstrekk.

Hvis du mener trekket er for høyt

Hvis du mener trekket er for høyt, kan du sende oss en søknad om å endre eller stanse trekk i lønn eller pensjon.

Når vi mottar utfylt skjema, vurderer vi størrelsen på trekket på nytt. Ser vi at trekket er for høyt, sender vi arbeidsgiveren din et nytt og lavere trekk. Arbeidsgiveren din kan ikke trekke deg mindre før vi har gitt beskjed om dette.

Når trekket starter blir det registrert i Løsøreregisteret og du får en betalingsanmerkning. Hvis du betaler med en gang du får varselet slipper du betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkningen er registrert så lenge utleggstrekket varer. Når utleggstrekket avsluttes, får Løsøreregisteret beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes i registeret. Dette skjer normalt i løpet av en uke.

Hvis utleggstrekket er avsluttet, men du fremdeles er registrert med betalingsanmerkning, må du kontakte Løsøreregisteret. Hvis Løsøreregisteret ikke har fått melding om at utleggstrekket er avsluttet, og betalingsanmerkningen skyldes utleggstrekket som Skatteetaten har lagt ned, må du kontakte oss.