TRI and PER tax

Trichloroethylene (TRI) and tetrachloroethene (PER) are persistent chemicals that are harmful to both health and the environment.

About this excise duty

Sats for 2023

Innhold TRI/PER 

kr per kg 

Prosent 

TRI 

PER 

over 0,1 t.o.m. 1 

  

0,81 

over 1 t.o.m. 5 

4,03 

4,03 

over 5 t.o.m. 10 

8,06

8,06 

over 10 t.o.m. 30 

24,17 

24,17 

over 30 t.o.m. 60 

48,35 

48,35 

over 60 t.o.m. 100 

80,58 

80,58 

Se satser for tidligere år

 

Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgift på gjenvunnet TRI og PER, og på TRI og PER som inngår som bestanddel i andre varer.

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

 

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning til eget bruk.

 

Report and pay

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registration

Produserer du TRI og PER eller gjenvinner TRI og PER for videresalg, må du registrere virksomheten som avgiftspliktig. Du betaler da avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. 

Hvis du importerer TRI og PER, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du ikke er registrert, må du betale avgiften ved import.