Children born in Norway

Etter at barnet er født, sender sykehuset automatisk en fødselsmelding til Skatteetaten. 

Dersom barnet fødes uten lege eller jordmor til stede, må mor selv melde fødselen til Skatteetaten.

Foreldre som er gift ved barnets fødsel, trenger ikke å foreta seg noe. Mannen regnes automatisk som barnets far. Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar.

Dersom foreldrene er separert eller ikke gift, må far erklære farskapet.  

Les mer om farskap og foreldreansvar.

Når Skatteetaten mottar fødselsmeldingen fra sykehuset, får barnet tildelt et fødselsnummer.

Fødselsnummeret består av 11 siffer og brukes til å identifisere personer.

Les mer om fødselsnummer.

Når barnet har fått et fødselsnummer, sender Skatteetaten en forespørsel til den/de som har foreldreansvaret om å velge et navn til barnet. På denne forespørselen står barnets fødselsnummer oppgitt.

Dersom foreldreansvaret til barnet er felles og melding om navnevalg er sendt inn av mor, må far/medmor godkjenne navnet. Far/medmor får da en egen forespørsel fra Skatteetaten.

Les mer om navn.

Etter at barnets navn er registrert, sender Skatteetaten en fødselsattest i posten til foreldrene.

Barnet blir registrert bosatt på samme adresse som mor.

footer/desktop/standard