Am I a commuter?

A commuter is a wage earner that spends the night away from home because of work. 

If you are a commuter, you may be entitled to tax deductions for your additional expenses for food, accommodation and travel to and from the commuter home.

Check if you are a commuter and which deductions you may be entitled to

The guide shows rates and regulations for the income year 2020, for use in the the tax return you submit in 2021.

Changes in deduction rules for commuters

If your commuter accomodation has cooking facilities, you get no deductions for food expences of any sort. You can only deduct extra expenses for board for up to 24 months.

If your commuter accomodation has cooking facilities, you get no deductions for food expences. 

Commuters who lives in commuter accomodation with cooking facilities can't claim deductions for food expenses of any sort. 

You can only deduct extra expenses for board for up to 24 months.

As a commuter, you can only deduct extra expenses for board when the commuter residence does not have cooking facilities, and for up to 24 months from the time you were first granted a deduction for these expenses.

The new rule took effect in 2020. The time limit of 24 months was calculated first from 1 January 2018. This means, after 1 January 2020 and onwards you can't claim the deduction.

If you change the municipality for both your workplace and your commuter residence, the deduction can be claimed for a new 24-month period.

Do you live in another EEA country and work in Norway? If so, please note that the required number of home visits to claim a deduction for travel expenses, board and lodging was changed from 2018. You can also request that the changes be applied to previous years. Use the commuter wizard to find out if this is an option for you.

Deductions for extra expenses if you work in Norway and your home is in another EEA country.

Denne veiviseren gir veiledning og informasjon om du oppfyller vilkårene for å kunne regnes som pendler, og viser hva du kan ha krav på i fradrag for merkostnader til kost og losji ved pendleropphold og for hjemreiser.

Du må svare på mellom 1 og 13 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg. Veiviseren tar utgangspunkt i de vanligste målgruppene innen pendling og gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. For utfyllende informasjon om regelverket for pendlere kan du lese mer her:

  • Skatte-ABC: Om vilkår for å bli definert som pendler
  • Skatte-ABC: Om merkostnader (regelverk og satser for kost, losji og reise)

Om du mener du har krav på fradrag for pendling, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.

Den endelige vurderingen av hva du kan få i fradrag for pendling, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din. Og svaret på om vi har godkjent reisefradraget får du i skatteoppgjøret.